Καλώς ήρθατε...

... στο ιστολόγιο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου. Είναι ο ανοικτός ηλεκτρονικός τόπος, ανταλλαγής μηνυμάτων, αμφίδρομης επικοινωνίας, ανάδειξης προβλημάτων και κοινής προσπάθειας για τις λύσεις στην εκπαίδευση και στη παιδεία για τη Ραφήνα και το Πικέρμι. Είναι ταυτόχρονα και ο νέος τόπος και τρόπος για να μοιραστούμε οράματα, σκέψεις, απόψεις, γνώσεις, να τα συνθέσουμε και να καταλήξουμε σε μία δράση που βελτιώνει αποτελεσματικά την ποιότητα της εκπαίδευσης και της παιδείας των μαθητών, αλλά και των Γονέων.Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2015

Διακοπή μαθημάτων 8 Ιανουαρίου 2015

Σας μεταφέρουμε ανακοίνωση του Δημάρχου Ραφήνας-Πικερμίου
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
Α)Το άρθρο 94 παρ. 4 αριθμ. 27 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 /τ.Α΄/7.6.2011) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο προστέθηκε στους Δήμους η αρμοδιότητα για «διακοπή μαθημάτων λόγω έκτακτων συνθηκών εντός των διοικητικών ορίων του οικείου Δήμου»
Β) Την παρ. 1 του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010
Γ) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 200/1998 και του άρθρου 5 του Π.Δ. 201/1998
Δ) Την υπ΄αριθμ. 61 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. με αριθμό πρωτοκόλλου 74.894/30-12-2010 που αφορά «Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους Δήμους από 1ης Ιανουαρίου 2011 του «Προγράμματος Καλλικράτης»
Ε)Την πρόβλεψη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για χιονοπτώσεις με επικράτηση χαμηλής θερμοκρασίας που ευνοεί συνθήκες παγετού στο οδικό δίκτυο του Δήμου
ΣΤ)Την ανάγκη να προφυλαχθούν οι μαθητές κατά την προσέλευση στα σχολεία από την επικινδυνότητα των οδοστρωμάτων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την διακοπή των μαθημάτων λόγω έκτακτων – έντονων καιρικών συνθηκών για την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2015
A) στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου
Β) σε όλα τα Σχολεία Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Πικερμίου.
Γ) σε όλα τα Σχολεία Α/βάθμιας εκπαίδευσης που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας.
Δ) στα Ειδικά Σχολεία του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου
Ε) για το Γυμνάσιο Ραφήνας και τα Λύκεια Ραφήνας (Γενικό-ΕΠΑΛ) θα εκτιμηθεί η κατάσταση τις πρωινές ώρες και θα εκδοθεί απόφαση
Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΙΣΤΙΚΙΔΗΣ